Piren

Byaföreningen som bildades 2001 har för huvuduppgift att tillvarataga och främja Rekekrokens och dess invånares intresse. Underhåll och förbättring av piren är en del av detta arbete.

Piren spelar en central roll i Rekekroken och är sedan länge en eftertraktad plats för att fiska, bada eller helt enkelt njuta av den fina utsikten. Piren byggdes 1917 och vi firar därför i år pirens 100-års jubileum!

En båtbrygga har nyligen kommit på plats längs piren.  Läs ordningsföreskrifterna för båtrampsplats vid piren i Rekekroken. Vill ni ansöka om båtplats? Kontakta Birgitta Sjölund (birgitta.sjolund@outlook.com;  0733 329073).

Planerar du att fiska i Rekekroken? Glöm inte att läsa fiskereglerna som gäller i området: Fiskebestämmelser Huvudfolder och Fiskebestämmelser Skåne Bilaga.

 

Comments are closed.