Styrelsen

Efter årsmötet (2018/03/11) består styrelsen i Rekekrokens Byaföreningen av följande.

Ordförande: Annika Kroon 

Kassör: Katja Neschko

Sekreterare: Laetitia Kimblad

Styrelseledamöter och suppleanter: Birgitta Sjölund, Sven Andersen, Peter Trobäck, Thomas Johansson.

Revisorer: Lars Hillerström & Arne Hansson
Rev. suppleanter: Patrik Bengtsson & Mattias Önnerby
Valberedning: Christina Frånberg Nilsson & Jens Asp med Bertil Sjölund som suppleant, med Ulrik

 

Kontakta oss

Om ni vill kontakta oss, skicka gärna meddelande till kontakt@rekekroken.eu

Comments are closed.