Styrelsen

Efter årsmötet (2021/08/14) består styrelsen i Rekekrokens Byaföreningen av följande.

Ordförande: Annika Kroon 

Kassör: Katja Neschko

Sekreterare: Jenny Guvencel

Styrelseledamöter och suppleanter: Birgitta Sjölund, Lotta Hillerström, Sven Andersen, Elisabet Lindberg, Ulf Nilsson

Revisorer: Lars Hillerström
Rev. suppleanter: Patrik Bengtsson & Mattias Önnerby
Valberedning: Jens Asp med Ulrik

Kontakta oss

Om ni vill kontakta oss, skicka gärna meddelande till kontakt@rekekroken.eu

Comments are closed.