Styrelsen

Efter årsmötet (2017/03/12) består styrelsen i Rekekrokens Byaföreningen av följande.

Ordförande: Robert Torstensson Tel: 0702 361734

V. ordförande: Laetitia Kimblad Tel: 0702 232343

Kassör: Anita Önnerby Tel: 0702 435337

Sekreterare: Katja Neschko Tel: 0705 410843

Styrelseledamöter och suppleanter: Birgitta Sjölund, Annika Kroon, Sven Andersen, Jonas Norrman, Thomas Johansson.

Revisorer: Lars Hillerström & Arne Hansson
Rev. suppleanter: Patrik Bengtsson & Mattias Önnerby
Valberedning: Malin Torstensson & Gunhild Larsson med Cecilia Åkesson som suppleant, med Ulrik

 

Kontakta oss

Om ni vill kontakta oss, skicka gärna meddelande till kontakt@rekekroken.eu

Comments are closed.