Gustavs Plats

Läs mer om keramik reliefen som finns på Gustavs Plats

Byaföreningens medlemmarna turas om att klippa gräset på Gustavs Plats. Se nedan, gräsklippningslistan för 2017.

Vecka

Namn

23

Jonas Norman

24

25

Robert Torstensson

26

27

Thomas Johansson

28

 Thomas Johansson

29

30

31

32

33

34

Hans Kimblad

35

 Hans Kimblad

Comments are closed.