Årsmöte den 6:e mars kl 14.00

Årsmötet kommer att hållas på Tunneberga Gästis i Jonstorp. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Motioner skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 18 februari. Årsmöteshandlingar, stadgar och dagordning är tillgängliga på årsmötet samt här på hemsidan.

Varmt välkomna!

Comments are closed.