Rekekrokens årsmöte 2021 flyttas ut i det gröna!

Söndag den 6:e juni på Svenska Flaggans dag ses vi på Gustavs Plats kl. 14.00 och håller ett coronaanpassat årsmöte.

Förslag motion som medlem önskar behandlas på årsmötet skall vara skriftlig styrelsen tillhanda två veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar, stadgar och dagordning är tillgängliga på årsmötet samt på hemsidan en vecka innan årsmötet.

www. Rekekroken.eu

Efter årsmötet har vi planerat in en preliminär vinprovning. Mer info kommer…tjoho

Comments are closed.