Kallelse till årsmöte

Var? Tunneberga Gästis, Jonstorpsvägen 16, 26371 JONSTORP

När? Söndagen 11:e mars 2018, kl 16

Läs Verksamhetsberättelsen för Rekekrokens Byaförening (2017)

Läs Dagordningen för årsmötet

Välkomna!

 

 

Comments are closed.