Årsmöte den 6:e mars kl 14.00

Årsmötet kommer att hållas på Tunneberga Gästis i Jonstorp. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Motioner skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 18 februari. Årsmöteshandlingar, stadgar och dagordning är tillgängliga på årsmötet samt här på hemsidan. Varmt välkomna!