Rekekrokens årsmöte 2021 flyttas ut i det gröna!

Söndag den 6:e juni på Svenska Flaggans dag ses vi på Gustavs Plats kl. 14.00 och håller ett coronaanpassat årsmöte. Förslag motion som medlem önskar behandlas på årsmötet skall vara skriftlig styrelsen tillhanda två veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar, stadgar och dagordning är tillgängliga på årsmötet samt på hemsidan en vecka innan årsmötet. www. Rekekroken.eu Efter […]

Vårstädning 24;e april

Lördag den 24:e april, samling kl. 10.00 på Gustafs Plats. Ta gärna med er egna trädgårdsredskap som kan behövas. Avslutar som alltid med korvgrillning och lite god dricka Alla är välkomna att hjälpa till!