Articles from februari 2020Välkommen till Rekekrokens årsmöte den 8 mars

Söndag den 8 mars kl 16:00 på Tunneberga Gästis är du välkommen på årsmöte för Rekekrokens byaförening. Dagordning & Styrelsens verksamhetsberättelse kan ni ladda ner om ni går in på Årsmöte 2020 och klickar på länkarna.